עיריית נהריה עומדת באופן מלא בתקן - בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות ברשות.

סעיף 15א  לחוק שירות המדינה (מינויים) קובע כי בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות ובכל משרד ויחידת סמך, יינתן ייצוג הולם לעובדים המשתייכים לקבוצות מסוימות

חלוקת הייצוג בעיריית נהריה

מצבת העובדים בעיריית נהריה -  1007 עובדים.

נשים – 763 המהווים 76% מכלל העובדים בארגון
גברים - 244 המהווים 24% מכלל העובדים בארגון

חלוקת העובדים לפי מגדר ולאום:

 • אוכלוסיה ערבית - 66
 • עולים - 34
 • בעלי מגבלות -14
 • חרדים - 44
 • אתיופים - 8
 • סה"כ נשים - 769
 • סה"כ גברים - 244

פעולות שבוצעו עד ברשות:

 1. הדרכות נגישות לכלל העובדים החל משנת 2022 (מתן פטור להמתנה בתור, מסירת מידע לאדם עם מוגבלות באמצעים מותאמים, אפשרות להסתייע באדם מלווה וכו') במטרה להעניק שירות שיוויוני לכלל האוכלוסייה. 
 2. עודכן שאלון מועמד לעבודה להתאמת תהליכי הקבלה לעבודה כנדרש (הצהרה בשאלון).
 3. עודכן נוסח מכרז בהתאם לגיוון תעסוקתי למתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ולאדם עם מוגבלות.
 4. הוקמה וועדת גיוון תעסוקתי.
 5. קובץ אנונימי מקוון לאיתור עובדים בעלי מוגבלות לבחינת עמידה בתקן.