המלצות הועדה לענייני ביקורת לדו”ח מבקר העירייה לשנת 2020

המלצות-הועדה-לענייני-ביקורת-לדוח-מבקר-העירייה-לשנת-2020-1.pdf