רשימת מקומות ציבוריים בעיריית נהריה שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות הנגישות

טופס-לדיווח-נגישות-והצהרת-ראש-הרשות-מונגש.pdf