שם

תפקיד

מייל

טלפון

יניב קריאף

מנכ"ל חכ"ל

yanivk@nahariya.muni.il

04-8600676

אביבית בוזנח

מנהלת כספים והון אנושי

avivitb@nahariya.muni.il

04-8600678

ליז אלפסי

מנהלת לשכת מנכ"ל

רכש ונכסים

liza@nahariya.muni.il

04-8600677

רפאל מלכה

מנהל תפעול

rafim@nahariya.muni.il

04-8600675

טל חמי

אדר' מהנדס החברה הכלכלית

talc@nahariya.muni.il

04-8600671

איריס חזן

מנהלת אדמיניסטרטיבית-  הסכם גג

Gag@nahariya.muni.il

04-8600670

לימור אלמקייס

מנהלת פרוייקטים- הסכם גג

limoral@nahariya.muni.il

04-8600674

סמיון טוקר

מנהל פרויקטים- הסכם גג

semyont@nahariya.muni.il

04-8600672

ניר מאיר

כלכלן- הסכם גג

Nirm@nahariya.muni.il

04-8600673