תאריך  מס' מכרז תאור העבודה קבלן זוכה
12/04/2021 001/21 תכנון כוללני לשדרוג ועבודות תשתית ברחובות וייצמן והרצל לכל אורכם אוסמה חטיב
03/03/2021 003/21 שיקום ופיתוח שד' הגעתון - גדה צפונית בקטע הרצל וייצמן י. אורתן
04/04/2021 005/21 תכנון נוף כוללני להמשך הקמת הטיילת הצפונית שלב ב' מילר בלום
04/04/2021 006/21 תכנון כבישים כוללני לביצוע כביש בטיילת הצפונית שלב ב' לוי שטארק
23/05/2021 007/21 הפעלת תוכנית קהילה תומכת קשישים בנהריה תגבור
12/04/2021 008/21 ציפוי באספלט ותיקון מדרכות ברחוב וייצמן מצומת הרח' וייצמן/געתון ועד לצומת הרח' וייצמן/קפלן אשר שמואלי
12/04/2021 009/21 ציפוי באספלט ותיקון מדרכות ברחוב השקד בצומת הרח' שקד/שז"ר ועד לצומת הרח' שקד/כיכר אשר שמואלי
24/05/2021 012/21 עבודות איסוף ופינוי של פסולת מעורבת ביתית ו/או במתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים) רם נוע
15/08/2021 013/21 רישיון לשימוש תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבת עבור העירייה מטרופולינט
30/05/2021 015/21 שיקום מבנה הימייה ד.א. תשתיות
20/05/2021 017/21 הקמת כיכר בצומת הרחובות סולד/רמז אחים תיהווי
19/07/2021 018/21 מתן שירותי גבייה כוללים  מילגם
07/07/2021 019/21 תכנון אדריכלי כוללני לבניית מבני ציבור בשכונת יצחק נבון רונה כהן אדריכלים
09/08/2021 020/21 מכירת רכבי העירייה כל ספק תואם הצעתו
12/09/2021 021/21 אספקת מדי מים לעיריית נהריה ארד דליה, מדי ורד
15/08/2021 022/21 הקמת ותחזוקת מערכות שילוט אלקטרוני (מסכי לד) אורלד 9 בע"מ
14/09/2021 023/21 תכנון אספקה והצבת מתקני משחקים ובתי עץ בגן הבוטאני סטוגי
21/07/2021 027/21 הסדרת חלקות קבורה בחלקה 28 בבית העלמין בכברי אשר שמואלי
16/08/2021 028/21 עבודות פיתוח וסלילה ברחוב ז'בוטינסקי בקטע מייסדים חניתה אשר שמואלי
21/07/2021 029/21 התאמת מבנה קיים למעבדת מדעים בבית ספר נופר שכטר
21/07/2021 030/21 התאמת מבנה קיים למעבדת מדעים בבית ספר שחקים ס.נ. חטיב הנדסה
21/07/2021 031/21 הסבת כיתות לטובת חינוך מיוחד בבית ספר רונה רמון ש.א. פרוייקטים
18/07/2021 032/21 שיפוץ גן תאנה ש.א. פרוייקטים
09/09/2021 033/21 מכירת מקרקעין ברחוב ההגנה 29 בנהריה י.ש. שילוב נכסים
29/08/2021 034/21 אספקת והתקנת מחסן למועדון אלון בשכונת נווה אלון אחים סלטי
09/09/2021 037/21 שיפוץ מחלקת הגבייה קומה ב בניין העירייה א.ו.ה.י.ו
04/10/2021 038/21 ביצוע אנטי מפרץ לאוטובוסים (תחנות הסעה) לכל אורך הרחובות אפריים שריר ושפרינצק ד.א. תשתיות