שימו לב!

המלגה מיועדת לסטודנטים אשר אחד מהוריו או הוא מוכר על ידי מחלקת הרווחה ברשות המקומית.
לחליפין, הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד,הנחה בגין מצב כלכלי בהתאם להגדרות משרד הפנים לטובת הנחה בארנונה לשנת 2022.
המלגה תינתן אך ורק לסטודנטים לתואר ראשון או שני במוסד מוכר להשכלה גבוהה

נא לצרף מסמכים עדכניים של שנת 2023 

תאריך אחרון להגשת: 30/06/23

סוג התואר
סוג התואר (חובה) שדה חובה
שנת לימודים
שנת לימודים (חובה) שדה חובה
המלגה מיועדת לסטודנט אשר אחד מהוריו או הוא מוכרים ע"י הרווחה ברשות הסטודנט או אחד מהוריו זכאי להנחה בארנונה בגין נכות , הורוה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי
Browser not supported