פרסום תוכנית עבודה מתוקצבת (חכ”ל) 2021

תכנית-עבודה-לשנת-2021-.pdf