שים לב* לאחר תשלום האגרה יש לצרף את אישור התשלום בטופס הגשת הבקשה לקבלת מידע

לתשלום אגרת חופש המידע לחץ כאן