לידיעת הציבור – הודעה בנושא קבלת קהל
ביום ד' הקרוב -  29.6.22, אגף ההנדסה יקבל קהל אך ורק בבוקר.
באגף לא תתקיים קבלת קהל אחר הצהריים