מתוך ההצעה הזוכה בתחרות תכנון מרחב נחל הגעתון. סטודיו סברא, סטודיו תאו, לבנט אדריכלים

יש לנו זוכה בתחרות האדריכלית לתכנון מרחב הגעתון!

להורדת פוסטר ההצעה הזוכה שלב 2

 

ימי ושעות קבלת הקהל:

  • ימי א, ד - בין השעות 8:00 – 12:00
  • יום ד'  - בין השעות  16:00 – 18:00
  • ביום ה' – לאנשי מקצוע בלבד – בין 13:00 – 11:00

בכבוד רב,
עיריית נהריה
קישורים חיצוניים בקליק


הפקת נסח טאבו

הפקת תשריט בית משותף

מידע על עבודות פטורות מהיתר

דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

הגשת בקשה מקוונת להיתר חפירה