רישום לתושבים המעוניינים לרשום את ילדיהם לבית הספר החדש בשכונות אריאל שרון ויצחק שמיר:

  1. בקשות העברה למי שלומד בעיר ומעוניין לעבור לאריאל שרון (בעקבות שינוי כתובת/מעבר דירה לשכונות החדשות בלבד)
  2. רישום לאריאל שרון לתושבים חדשים (מיועד לתלמידי כיתות א’ – ו’)

רישום לכלל התלמידים ברשות:

שימו לב, לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר.

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס’ 32), התשע”ג – 2013 שהתקבל בכנסת  ביום א’ באב תשע”ג  8.7.2013,
ניתן לרשום לכיתה א’ ילדים שנולדו בין התאריכים 01/01/2017 – 31/12/2017 (ג’ בטבת התשע”ז – י”ג בטבת התשע”ח)

שימו לב*  הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד/ה במקרה בו ההורה בוחר בית ספר שאינו בית ספר העוגן, ההסעות הן באחריות ההורה בלבד.

מועדי הרישום 

הרישום לבתי ספר עפ”י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ”ג יחל ביום שני א’ בשבט התשפ”ג (23 בינואר 2023) ויימשך עד יום ראשון כ”א בשבט התשפ”ג (12 בפברואר 2023).

ביה”ס בשכונת אריאל שרון בלבד: שכבות ב’ – ו’ . ההרשמה תיפתח רק לאחר סיום הרישום לכיתות א’. החל מה 13/02/2023 .

גילאי הרישום

ילדים שנולדו בין התאריכים: 1/01/2017 ג’ בטבת התשע”ז ל- 31/12/2017 יג’ בטבת התשע”ח

את מי רושמים לכיתה א’?

  • הורים חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה תש”ט – 1949 לרשום את ילדיהם לבית ספר ממלכתי, ממלכתי דתי או חינוך חרדי. 
  • הורים שמתלבטים האם להשאיר את הילד בגן שנה נוספת, חייבים לבצע רישום כפול לגני הילדים ולכיתה א’.

מסמכים נדרשים

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

  • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית.
  • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו”ד על חוזה שכירות).
  • אישורים רפואיים (אלרגיות – אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום).
  • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה.
  • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת).

במידה ותצטרכו את המסמכים הבאים לא תוכלו לסיים רישום בלעדיהם ולכן חשוב לוודא שהמסמכים ברשותכם מבעוד מועד.

לתשומת ליבך,

מענה טלפוני: 04-9879861 ו 049879346 בימים א’-ה’ בין השעות 13:00-15:00.
בנוסף ניתן לקבל סיוע באמצעות דוא”ל:  education@nahariya.muni.il 24

פלקט רישום_כיתות_א תשפג.pdf

חוברת רישום לכיתות א'