זכאים לקבלת תו חניה

  • תושב המתגורר דרך קבע במקום שהוסדרה בו חנייה ומקום מגוריו זה רשום כמענו במשרד הפנים בתעודת הזהות והוא בעל רכב או מחזיק ברכב צמוד ממקום עבודתו.​
  • תושב המתגורר באזור אכיפה כחול לבן ואין לו חנייה/יש ברשותו שני רכבים וחנייה אחת

לבקשה להנפקת תווית חניה יצורפו:

  • צילום תעודת זהות של המבקש בצירוף הספח שבו רשומה כתובת המגורים, רישיון נהיגה אינו מהווה תחליף לצילום תעודת זהות.
  • תדפיס או צילום פנקס ארנונה או אישור ממחלקת ארנונה בו הופיע המבקש כבעל הנכס/משתמש בנכס.
  • במידה ויש יותר מדייר אחד בנכס, יש להמציא אישור על דיירים נוספים ממחלקת ארנונה.
  • במידה והמבקש הינו שוכר בנכס יש לצרף לבקשה העתק מחוזה השכירות (אין צורך בחוזה חתום על ידי עו”ד) בתנאי שתקופת השכירות לא תפחת מ-30 יום.
  • צילום רישיון רכב בר תוקף בבעלות המבקש ,במקרים בהם הרכב הינו ממקום העבודה יש לצרף לבקשה אישור מרואה החשבון או חשב של החברה המעיד כי כלי הרכב הוא ברשות המבקש באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב.
  • במקרה של רכב שהוא בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי חייב מבקש התו להציג הסכם המקשר בינו לבין חברת הליסינג.(לתקופה מעל 30 יום)

לתשומת ליבך, בקשה אשר אינה עומדת בתנאים דלעיל לא תתקבל.

תוקף התו

תוקף תו החניה יהיה עד ה 31 בדצמבר של כל שנה זוגית של אחר שנת הנתינה. במקרה של שכירות דירה-תו החנייה יינתן לתקופה שלא תעלה על יותר מתקופת השכירות.

החזר תו חנייה למחלקת חנייה (במקרים של החלפת/אובדן/מכירת רכב)

לא יינתן תו חדש למחזיק בתו קודם, אלא כנגד החזרת התו הקודם.

היכן ניתן להנפיק תו חניה, תו ​חניה אזורי ותעודת תושב?

  1. תו חניה ניתן להנפיק במשרדי רשות החניה – שד’ הגעתון 19 בניין העירייה נהריה.
  2. להגשת בקשה מקוונת לבחינת זכאות לקבלת תו חניה אזורי לחץ כאן

חלוקת תו החניה האזורי לתושבי הרחובות המסומנים בכחול-לבן תתקיים במשרדי רשות החניה בעיריית נהריה (שד’ הגעתון 19 בניין העירייה) בזמן קבלת קהל עם הצגת המסמכים הנדרשים.

היכן ממוקמים מקומות חניה לבעלי תו אזורי בלבד?​

בהתאם להחלטת ועדת התנועה העירונית, נכנסו לתוקף בימים אלה שינויים בהסדרי החניה ברחובות העיר, שנדרש בהם תו חניה אזורי.

כל תושב שעל שמשת רכבו מודבק תו חניה עירוני זכאי לחניה בלא תשלום ברחוב מגוריו בלבד.

תו החניה האזורי מיועד לדיירי הרחובות בלבד. התו מאפשר להחנות את הרכב חינם באזור החניה המופיע על התו, בתחום החניה המוסדרת (בסימון כחול לבן), ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים.

כלי רכב שלא מודבק עליו תו חניה כמפורט לעיל חייב בתשלום בתחום החניה המוסדרת (בסימון כחול לבן).

פרטי התקשרות

כתובת: שד’ הגעתון 19 ,קומה 1 בניין העירייה.
טלפון: 04-9879802​
פקס: 04-9517505
דוא”ל: pikuach.h@nahariya.muni.il 

שימו לב* בסוף שנת 2022 יפוג תוקף תו הדייר שברשותך.

במידה והינך זכאי להמשך חידוש התו יש להיכנס ללינק המצורף ולמלא את הפרטים.
לחידוש תו חניה אזורי לחץ כאן