מסמך הבחינה האסטרטגי לנהריה 2040

בהתאם להחלטת הממשלה על הכנת תכנית אסטרטגית ארוכת טווח לדיור (החלטה מספר 2457, 2017), יזמה לשכת התכנון המחוזית צפון עבודת בחינה מעמיקה לאפשרות של הגדלת היצע הדיור במחוז. לשכת התכנון המחוזית בחרה בנהריה להיות עיר ראשה בגליל, ולפיכך להכפיל את היצע הדיור בה. במסמך הבחינה האסטרטגי הוכח מעל לכל ספק שניתן להגדיל את היצע הדיור בנהריה, מבלי להרחיב את גבולות העיר אל השטחים הפתוחים העוטפים אותה. הגדלת היצע הדיור במתווה של התחדשות עירונית תשפר את איכות החיים של תושביה ואת החוסן הכלכלי של הרשות.

תוכנית כוללת להתחדשות עירונית

("התכנית הבניינית" - מספר מבא"ת 210-0972604)

בחודש נובמבר 2020 יצאה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בקול קורא לרשויות המקומיות (01/2020) נפתח בחלון חדש להמשיך את תנופת תמ”א 38 על ידי הכנת תכנית משופרת להתחדשות בניינים ברשות. תמ”א 38 עתידה להסתיים באוקטובר 2023, והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מבקשת לסייע לרשויות המעוניינות להחליף את התמ”א בגרסה מקומית משופרת, המותאמת לצורכי הרשות המקומית ומדיניותה. העיר נהריה זכתה בקול הקורא יחד עם עוד 4 רשויות: אשדוד, כפר סבא, ראשון לציון ופתח-תקווה.

צוות התכנון מטעם הרשות להתחדשות עירונית והמחלקה לתכנון בעיריית נהריה, החלו בהכנת תכנית מפורטת (תב”ע) להתחדשות עירונית. מדובר בתכנית שתאפשר הריסה ובנייה מחדש, או חיזוק ועיבוי של מבנים ותיקים בעיר, גם אחרי פקיעת תוקפה של תמ”א 38. תכנית כזו תתמוך בתנופת ההתחדשות העירונית בצורה מדודה, מושכלת ומתחשבת, שתיטיב עם העיר.