תמ"א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38) היא תוכנית שתפקידה העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. היא אושרה על ידי ממשלת ישראל, ב-14 באפריל 2005.
הועדה המקומית לתכנון נהריה מעדכנת מעת לעת את מדיניותה לגבי היתרים מכוח תוכנית זו.
 
  • בישיבתה מיום ה-27 בפברואר 2023, החליטה הועדה המקומית על הארכת תוקפה של תמ"א 38 ברחבי העיר נהריה ועידכנה את מדיניותה ביחס לתמ"א 38.
    לעיון בהחלטת הועדה המקומית