בן חמו יפה
אחראית מכרזים
04-9879876

עיריית נהריה

עיריית נהריה
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
057/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לפירוק אחסנה והתקנת הצללות במקומות שונים ברחבי העיר פומבי
19/09/2022
06/10/2022
13:00
058/22 החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב ארלוזורוב סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 260 ב פומבי
19/09/2022
18/10/2022
13:00

עבור לארכיון המכרזים