בן חמו יפה
אחראית מכרזים
04-9879876

עיריית נהריה

עיריית נהריה
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
042/23 מכרז מספר 042/23 לביצוע עבודות קירוי טריבונה במגרש הכדורגל בנהריה סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
07/06/2023
21/06/2023
13:00
029/23 מכרז מספר 029/23 לביצוע עבודות בקיר תומך בגן סביון סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 131 א פומבי
07/06/2023
20/06/2023
13:00
030/23 מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
07/06/2023
18/06/2023
13:00
031/23 מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404 סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
07/06/2023
18/06/2023
13:00
13/23 קול קורא מס' 13/23 למתן חסויות באירועי קיץ של העולמות - נהריה 2023 פומבי
01/06/2023
08/06/2023
12:00
041/23 מכרז מספר 041/23 למכירת טובין - טרקטור משא (מיול לא תקין), 3 קטנועים ישנים, משאית מנוף, מושבי פלסטיק שבורים פומבי
30/05/2023
13/06/2023
13:00
030/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
031/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
040/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 040/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס ( מגרש 205) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
037/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 037/23 להקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב נהריה סיווג קבלני נדרש ענף 100 ג 3 לפחות + ענף 500 ב 3 לפחות פומבי
29/05/2023
03/07/2023
13:00
001/23 קול קורא מס' 001/23 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות פומבי
23/05/2023
14/06/2023
12:00
038/23 מכרז פומבי מספר 038/23 לביטוח חובה מקיף וצד ג' לרכבי העירייה פומבי
23/05/2023
12/06/2023
12:00

עבור לארכיון המכרזים