פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
08/2023 פומבי
08/05/2023
31/05/2023
11:00

מידע כללי:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז