פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
024/23 פומבי
08/05/2023
28/05/2023
13:00

מידע כללי:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז