פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
001/23 פומבי
23/05/2023
14/06/2023
12:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז