דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
031/23 פומבי
07/06/2023
18/06/2023
13:00

מידע כללי:

מובהר בזאת:

  1. העירייה מבהירה בזאת כי תנאי המכרז תוקנו וניתן להציע הצעות ביחס לאומדן המפורסם בתנאי המכרז בהתאם לקבוע בתנאי המכרז המתוקנים
  2. סיור קבלנים נוסף נקבע כמפורט בטבלה לעיל.
  3. המשתתפים בסיור שנערך ביום 6/6/2023 פטורים מהשתתפות בסיור הנוסף כפי שצויין לעיל.
  4. המועד להגשת הצעות נותר עד לתאריך 18/6/2023 בשעה 13:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז