פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
048/22 פומבי
19/07/2022
08/08/2022

פעולות אותן נדרש לבצע לפני הגשה למרכז:

  1. צפייה בהודעה על הארכת מועד למכרז : לאור שאלות הבהרה שהתקבלו למכרז מוארך בזאת מועד הגשת הצעות למכרז לתאריך 8/08/22 ולא כפי שפורסם
  2. צפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה למכרז

שימו לב* חובה לצרף את מסמך מענה לשאלות הבהרה למכרז חתום על ידי המגיש בתהליך ההגשה למכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז