פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
020/22 פומבי
05/09/2022
20/09/2022
12:00

מידע כללי:

לצפייה בכתב כמויות למכרז לחץ כאן
בית כנסת החברה הכלכלית סט תוכניות עבודה למכרז

לצפייה בקובץ המצורף למכרז