פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי 31/07/2022 30/09/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז