פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
פומבי
31/07/2022
30/09/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז