דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות
24/2022 פומבי
21/09/2022
26/10/2022
13:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז