מסמכים אותם נדרש להכין מראש לצורך הגשת הבקשה:

  1. אישור ניהול ספרים וניכוי מס במקור
  2. אישור מהבנק על פרטי החשבון/או צילום צ'ק

לפניות ובירורים בכל נושא ניתן לשלוח דוא"ל: matiaz@nahariya.muni.il

1
פרטי הספק
2
פרטי חשבון הבנק
3
מסכמים אותם נדרש לצרף להגשה

 

 

Browser not supported