דלג לתוכן העמוד

טפסים

שקיפות ומידע

הרכבה של ועדת הבחירות הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים מכתב פרסום קידוח החדרת מים רחוב ויצמן תוכנית השאיבה וההחדרה שהגיש היזם לרשות המים עיריית נהריה- היתר הזרמה של שפכים (מי קולחין) לים מספר 11/2023