פרסומת

דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2023 01/06/2022
הצעת צו הארנונה לשנת 2023 17/05/2022
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2022 14/06/2021
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2021 01/07/2020
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020 18/12/2019
החלטה לגבי עדכון ארנונה כללית לשנת 2020 מישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.6.2019 05/06/2019
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2019 06/02/2019
תיקון צו הארנונה לשנת 2019 21/01/2019
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2018 06/06/2017
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2017 15/01/2017
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2016 28/11/2016
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2015 28/11/2015
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2014 28/11/2014
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2013 28/11/2013
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2012 28/11/2012
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2011 28/11/2011
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2010 28/11/2010
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2009 28/11/2009
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2008 28/11/2008
החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2007 12/12/2006