החברה הכלכלית לפיתוח נהריה משמשת כזרוע הביצועית של העירייה, למימוש יוזמות כלכליות לקידום העיר.

מטרתה העיקרית הינה שיפור ייזום, פיתוח וקידום פרויקטים, נכסים ואירועים לרווחת תושבי העיר.

החברה שואפת להתייעלות כלכלית ומקצועית בניהול כלל הנכסים ומשמשת חוד החנית של העירייה בנושאים אלו