למועצת העיר סמכויות הניתנות לה על פי דין. מועצת העיר מהווה רשות מחוקקת של העיר, מוסמכת לאשר חוקי עזר בתחומים רבים
כגון היטלי פיתוח, שמירת הסדר והניקיון, פיקוח על בעלי חיים, פיקוח על שילוט ופיקוח על החנייה.

מועצת העיר מאשרת את צו הארנונה של העירייה המהווה מס ומקור ההכנסה המרכזי של הרשות.
אחד התפקידים המרכזיים של מועצת העיר הוא אישור התקציב השנתי השוטף של העירייה ואישור תקציבים בלתי רגילים של העירייה, המיועדים לפעולה חד פעמית או לתחום מסוים.

אישור התקציב השנתי של העירייה מהווה כלי עבודה מרכזי וחשוב של חברי מועצת העיר, באמצעותו יכולים הם להשפיע על פעילותה של העירייה.

בראשית כהונתה, בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על – פי מפתח סיעתי.

הרכב חברי מועצת העיר

שמות תפקיד טלפון פקס סיעה דוא”ל
רונן מרלי ראש העירייה וחבר מועצה 04-9879877 04-9514572 דרך חדשה dalyah@nahariya.muni.il
אייל וייזר  חבר מועצה 054-6638537   דרך חדשה yarok1@gmail.com
ענת לורנץ חברת מועצה 052-4462425   דרך חדשה amitlor87@gmail.com
לילך חיים- אידלברג חברת מועצה 054-3047331   דרך חדשה lilac31@gmail.com
אור כהן חבר מועצה 054-6616969   דרך חדשה orr.cohen@gmail.com
מקס אפריאט חבר מועצה 052-3744901   דרך חדשה max_af@walla.com
דמיטרי אפשטיין סגן רה”ע ומ”מ 04-9879851 04-9879852 נהריה ביתנו dima@nahariya.muni.il
קלאודיה מרקוב חברת מועצה 052-3925802 04-9511212 נהריה ביתנו markov.adv@gmail.com
בוריס שטארקר חבר מועצה 054-4999884   נהריה ביתנו bshtarker@gmail.com
 רו"ח ליאור פרל חבר מועצה 054-5378442   הדור הבא liorpearl@gmail.com
רו"ח איתמר פטרזיל חבר מועצה 052-8260539   הדור הבא Itamar012000@gmail.com
יצחק פרץ חבר מועצה 050-6644444   נהריה אחת Issac123@012.net.il
זכריה חי חבר מועצה 050-6963511   נהריה אחת zecharia@fermit.co.il
עופר אלקיים חבר מועצה 04-9824841 04-9829779 אור nuritz@nahariya.muni.il
אורן סודאי חבר מועצה 04-9514020   מחר חדש office@sudai-low.com
לירז איתמר חברת מועצה 050-5283239   מחר חדש itamarliraz@gmail.com
חיים רואש חבר מועצה 052-2474417 04-9879879 ש”ס 474417@gmail.com