עיריית נהריה רואה בתחום איכות הסביבה נדבך חשוב ובסדר עדיפות גבוהה בשירות העירוני המוענק לתושבי העיר.
מחלקת איכות הסביבה מופקדת על פיתוח איכות הסביבה, תוך צמצום המפגעים הסביבתיים.
העירייה משקיעה משאבי רבים ומגוונים על מנת לייצר לתושבי העיר ולמבקריה סביבה נקייה מזמינה ואטרקטיבית.

חזון המחלקה לאיכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה פועלת בכל ימות השנה למחזור נרחב של בקבוקי פלסטיק נייר, קרטונים, סוללות, מתכת, פסולת אלקטרונית ואריזות. 

מחלקת איכות הסביבה מנהלת את פרויקט חוף נקי העוסק בהסרת מפגעי אסבסט פריך בהתאם לחוק ובתיאום פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה.
כאשר מטרתנו היא ליצור סביבה ירוקה נקייה ובריאה עבור תושבי העיר.

עקרונות מנחים ומובילים

העיר פועלת כיום ותפעל בעתיד גם בהתאם לעקרונות הבאים:

  • טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים וירוקים
  • קידום חינוך סביבתי-חברתי ובריאותי
  • שימור וטיפוח מקורות המים
  • צמצום נפח הפסולת והכנסת טמוני קרקע לשכונות החדשות
  • ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה
  • הגברת מערך המחזור – חוק האריזות
  • יישום החוק למחזור מוצרי אלקטרוניקה
  • הסרה וסילוק אסבסט פריך במסגרת פרויקט דרך ירוקה
  • הסדרת ערוץ נחל הגעתון למניעת הצפות בשדרות הגעתון
  • הקמת תשתיות התואמות את קצב ההתפתחות העירונית והגידול הצפוי באוכלוסייה

תחומי אחריות

תחומים עיקריים הנמצאים באחריות וטיפול העירייה:

שטחים פתוחים

העירייה דואגת לשמירה על השטחים הפתוחים באמצעות ניקוי בכלי צ.מ.ה. כיסוח עשבייה, הסדרת הנחלים, הדברה, שילוט והסברה, אכיפה ובסופו של תהליך ברוב השטחים הללו מבוצעות עבודות פיתוח ותשתית כגון: פארקים, טיילות, בנייה ציבורית ופרטית ועוד.

מט”ש נהריה/ מטה אשר

בשנת 2005 נחנך המט”ש בשדות של קיבוץ גשר הזיו ופרויקט זה פתר את בעיות הזרמת הביוב לחופה של נהריה. מדובר בכ- 3.5 מיליון קוב מי ביוב מתוך כ- 5 מיליון קוב מים שהעירייה קונה בשנה, המט”ש פתר את בעיית זיהום הים, הפחתת מפגעי הריח, הפחתת תקלות בתשתית הביוב בעיר, הפניית הקולחים להשקיה במקום הזרמתם לים והפחתת זיהום מי התהום. 

הפרטת פינוי האשפה, הגזם והגרוטאות

מהלך הפרטת שרותי פינוי האשפה הגזם והגרוטאות אותו יזמה עיריית נהריה, שיפר וייעל את השירות לתושב. תדירות הפינוי גדלה, מכלי אשפה לא תקינים מוחלפים ומתוקנים במהירות, הוכנסו 14 דחסנים לעיר לעסקים ומסחר ומתבצעת הפרדת הגזם מהגרוטאות בעת הפינוי.

הקמת מרכז מיחזור

הקמת מרכז מחזור ופסולת יבשה באזור התעשייה הצפוני בעלות של כ- 2.5 מיליון ₪ ובמקביל פינוי תחנת המעבר לפסולת הממוקמת בשכונת מגורים בעין שרה ברח’ הלוטם.

העירייה ערכה סקר מקיף (באמצעות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר מלר”ז) במוסדות החינוך (גני ילדים ובתי הספר) לבדיקת המצאות קרינה במוסדות ובקרבתם המוסדות. בהתאם לממצאי הסקר לא נמצאו חריגות כלשהן.

פרויקט מניעת מפגעי “תהלוכן האורן” במוסדות החינוך

בשנים האחרונות העירייה מפעילה פרויקט לטיפול בעצי האורן על מנת למנוע את מטרדי “תהלוכן האורן” (תולעים). בכל שנה מטופלים כ-300 עצים באמצעות חומרים אקולוגיים במוסדות החינוך ובקרבתם.

שמירה על העצים

בשנתיים האחרונות הוסדר נושא הטיפול בעצים באמצעות ריענון ההנחיות בעניין וההוראות המאפשרות גיזום/כריתה וכד’ וזאת רק באמצעות אישורים והיתרים כחוק. בנוסף לכך העירייה שתלה אלפי עצים חדשים בפארקים, בטיילות ואף בשד’ הגעתון. כיום הפיקוח על העצים שוטף מקצועי וקפדני.

איכות מי השתייה בנהריה

פעמיים בשנה מפרסמת עיריית נהריה את תוצאות דגימות המים באתר האינטרנט ובעיתונות המקומית, בנוסף לכך כל תושב מקבל עם חשבון המים את תוצאות דגימות המים התקופתיות.

פרטי התקשרות

טלפון: 049879842
דוא”ל: yaacov_c@nahariya.muni.il