המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים בנהריה פועלת מתוקף “חוק שירותי הסעד” ( תשי”ח 1958)

יעוד המחלקה , לספק למשפחות , לבודדים ולקהילה את מיטב שירותי הרווחה המקצועיים להם הם זקוקים , למנוע מצבי סיכון , לחזק בודדים , משפחות וקהילות המצויות בסיכון הן בשגרה והן בחירום , תוך הקפדה על רגישות תרבותית ושמירה על כבוד האדם .

השירות ניתן ע”י עובדים סוציאליים , עובדים סוציאליים לחוק , עובדי קהילה , עובדי מנהלה וזכאות בשירותים השונים של המחלקה.

מנהלת המחלקה: עירית לזרוף.

מזכירות:

אפרים גאולה : 049879545 | עמרם רינה : 049879521

המחלקה פועלת בבניין העיריה קומה 1

פעילות:

ימים א-ה 8.00 – 15.30
יום ד : 16.00 – 18.30

קבלת קהל בתיאום מראש.

כל המענים ניתנים בכפוף לתקנות משרד הרווחה, מדיניות העיריה ובהתאם לתקציב המאושר.