מחלקה: מבקרת העירייה

תפקיד: מבקרת העירייה

תפקיד: 049879875

דואל: kerenda@nahariya.muni.il

מבקרת העירייה