מחלקה: מבקרת העירייה

תפקיד: מבקרת העירייה

שם : קרן דרכמן אבירם

טלפון משרדי : 049879875

דואל: kerenda@nahariya.muni.il