​​רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק.עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה 1995 חייב ברישיון לפתיחתו וניהולו.​

חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 ותקנותיו נועד להבטיח קיום מטרות אלו:

 • איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות ומניעת זיהום
 • בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום דינים נוגעים לתכנון ולבניה ולדיני כבאות
 • הסדרת רישיון עסק מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש , בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה.

מחלקת רישוי עסקים בעיריית נהריה מופקדת על יישום חוק זה בנהריה.

במסגרת תפקיד זה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי הכולל:

 • מידע מוקדם- טרם פתיחת בית העסק
 • טיפול וליווי הליך הוצאת רישיון עסק
 • ביצוע ביקורות
 • מתן היתרים להצבת כסאות ושולחנות.
 • הוצאות רישיון עסק לאירועים חד"פ בעיר.
 • מתן היתרים לשילוט בתי עסק.
 • מחלקת רישוי עסקים בעיריית נהריה שמה לעצמה מטרה לסייע לכלל תושבי העיר בשלבי פתיחת העסק מתחילתו של התהליך ועד סופו על מנת לעודד פתיחת עסקים בנהריה ולפתח את העיר מבחינה כלכלית לצד ייעול איכות השירות הניתן לתושבים מצד העסקים בעיר.

מחלקת רישוי עסקים בעירית נהריה ממוקמת בקומה א בבניין העירייה וניתן להגיע ולהפנות אלנו שאלה בכל נושא ואנו נשמח לסייע לכם.

המידע הנמסר באתר מוגש כשרות לציבור, כל סתירה בין האמור לבין החוק- נוסח החוק הינו הקובע!

הגשת בקשות אגרות רישוי עסקים:

לא חלו שינויים בעסק ובמקום העסק מעת הרשיון לאחרונה ( סמן את המשבצות המתאימות)
לא חלו שינויים בעסק ובמקום העסק מעת הרשיון לאחרונה ( סמן את המשבצות המתאימות)
פרטים אלו נחוצים רק במקרים של בקשה לחידוש רישיון.
Browser not supported
שם המוצר/שירותמחירכמות
אגרת משקאות משכרים לצריכה במקום 352.00 ₪
היתר הצבת שולחנות (89 ש"ח למטר) 89.00 ₪
היתר חניה למונית624.00 ₪
כפל רישיון324.00 ₪
היתר מזורז324.00 ₪
חוות דעת מקדמית324.00 ₪
בקשה להשגה324.00 ₪
תשלום עבור חידוש רישיון עסק352.00 ₪
תשלום במעמד הבקשה - רישוי עסקים351.00 ₪
תשלום עבור הנפקת אישור תושבות20.00 ₪
סה"כ לתשלום0