הרישום לגני הילדים העירוניים יחל ביום שני א’ בשבט תשפ”ג (23 לינואר 2023) ויימשך עד יום ראשון כ”א בשבט תשפ”ג (12 לפברואר 2023).

 1. גיל 3 : ילדים שנולדו בין התאריכים ד’ בטבת תש”פ (01/01/2020) לבין ט”ז בטבת התש”א (31/12/2020)
 2. גיל 4 : ילדים שנולדו בין התאריכים כד’ בטבת תשע”ט ( 01/01/2019) לבין ג' בטבת התש”פ (31/12/2019)
 3. גיל 5 : ילדים שנולדו בין התאריכים יד’ בטבת תשע”ח (01/01/2018) לבין כג’ בטבת התשע”ט (31/12/2018)

קריטריונים לשיבוץ לגני ילדים תשפ"ד:

 • גן המשך- ילדים אשר ממשיכים שנה שניה בגן טרום חובה
 • הישארות שנה שניה בגן חובה – בכפוף להמצאת אישור מהשרות הפסיכולוגי עד ליום 01/05/2023.
 • השיבוץ לגן יעשה על פי הזרם החינוכי: ממלכתי/ ממלכתי דתי/ חרדי/מוכר שאינו רשמי וזאת עפ”י בחירת ההורים ברישום.
 • אזור רישום – השיבוץ לגן יקבע על פי כתובת המגורים ולאזור הרישום אשר נקבעו ע”י הרשות וייעשה על פי סמיכות הגן לאזור המגורים ככל שניתן.
 • שיבוץ הילדים איננו על בסיס בחירת גננת או חברים.
 • ילדים אשר ירשמו לאחר תקופת הרישום  ישובצו בגן על בסיס מקום פנוי ולא יובטח מקום בגן סמוך לכתובת מגוריו.

מסמכים שנדרש לצרף בעת הרישום

תושבי נהריה - מסמכים אותם נדרש לצרף בעת הרישום:

 1. תעודת זהות של שני ההורים כולל ספחים בו מופיעים פרטי הילד/ה וכתובת מגורים עדכנית. 
 2. במידה והכתובת אינה מעודכנת - יש לצרף אישור ארנונה ו/או תצהיר מגורים (המצוי באתר)
 3. הורים פרודים /גרושים/יחידניים - יש לצרף כתב הצהרה (המצוי באתר) יש להמציא תצהיר חדש בכל שנה. 
 4. ילדנים אלרגניים - יש להמציא אישור רפואי בתוקף מרופא אלרגולוג.

תושבים חדשים - מסמכים אותם נדרש לצרף בעת הרישום 

 1. תעודת זהות של שני ההורים כולל ספחים.
 2. חוזה רכישה (דף ראשון של החוזה, דף בו מצוין מועד המסירה ודף אחרון של החוזה) או חוזה שכירות בצירוף תצהיר מגורים ו/או אישור מאת מחלקת הארנונה.
 3. ביטול רישום מהרשות שממנה אתן מגיעים. 
 4. הורים פרודים /גרושים/יחידניים - כתב הצהרה (מצוי באתר). 

רישום_גני_ילדים_פלקט_תשפג_copy.pdf

שאלות ותשובות בנושא הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד