הרישום לחטיבות הביניים יתבצע באופן מקוון וזאת על פי המתווה אשר מפורסם באתר העירייה ובחוברת הרישום אשר תחולק בבתי הספר היסודיים.

שימו לב* ההרשמה פתוחה גם לשכונות אריאל שרון ויצחק שמיר 

לכניסה למערכת הרישום לכיתות ז’ לחץ כאן

מועדי הרישום

הרישום לחטיבות הביניים עפ”י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ”ב יחל ביום ב’ 13/02/23 כב' בשבט התשפ”ג  ויימשך עד יום ג’ 28/02/23 ז’ באדר  תשפ”ג.

*שימו לב* לא יתקיים רישום במזכירויות בתי הספר.

הרישום לישיבת אביר יעקב יתבצע במזכירות הישיבה – טלפון מזכירות: 04-9825143

מענה טלפוני: 049879346 , 04-9879861 בימים א’-ה’ בין השעות 13:00-15:00.
בנוסף ניתן לקבל סיוע באמצעות מייל: education@nahariya.muni.il

מסמכים שנדרש לצרף בעת הרישום

במהלך הרישום ייתכן ותצטרכו לצרף את המסמכים הבאים:

  • ספח תעודות זהות של ההורים בו מופיעים פרטי הילד/ילדה ובו מצוינת כתובת מגורים עדכנית.
  • אישור על מגורים בעיר (אישור ארנונה או תצהיר עו”ד על חוזה שכירות)
  • תושבים חדשים בעיר- יש לצרף חוזה רכישה (דף ראשון, דף מועד המסירה ודף אחרון)
  • אישורים רפואיים במידת הצורך (אלרגיות – אישור רפואי בתוקף של חצי שנה על ידי רופא מומחה בתחום)
  • תצהיר הורים פרודים/גרושים/יחידניים (במידת הצורך), יש להמציא תצהיר מעודכן חדש בכל שנה חתום על ידי עורך דין להורדת טופס התצהיר או לחלופין ההורה הנוסף יגיע למנהל החינוך לחתום על “כתב הסכמה לרישום” בהצגת ת”ז וספח.
  • מסמך ביטול רישום (להורים אשר מגיעים מרשות אחרת)

במידה ותצטרכו את המסמכים הבאים לא תוכלו לסיים רישום בלעדיהם ולכן חשוב לוודא שהמסמכים ברשותכם מבעוד מועד.

Screen Shot 2023-01-15 at 13.17.51.pdf