דוח שנתי לשרת הפנים לשנת 2021

דוח שנתי לשר הפנים לשנת 2020

דוח לשר האוצר מחצית השנייה של שנת 2019

  • חלק א – רישוי וביצוע לחודשים יולי-דצמבר 2019
  • חלק ב- תכניות, תשריטים, ישיבות, אינטרנט ומחשוב לחודשים יולי -דצמבר 2019

דוח לשר האוצר מחצית הראשונה של שנת 2019

דוח שנתי למשרד האוצר לשנת 2018