הנחיות מרחביות

עבודות הפטורות מהיתר

 

  1. הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר
  2. דיווח על עבודה פטורה מהיתר
  3. הנחיות מרחביות לפטור מהיתר
  4. פרסום הנחיות מרחביות בנייה ירוקה