אילוסטרציה האתר תחת הקמה תמונה של מנוף מתקן אתר אינטרנט

It’s Fun you jumped to visit – The page is under construction

In the meantime, please contact us with any questions

contact information

Email: Info@nahariya.muni.il

Phone: 04-6666777

To contact us on what’s app click here

Open hours

Sunday-Thursday 8:00 – 13:00

Wednesday 16:00 – 18:00

Address: 19 Ga’aton BLV