דרושים עירייה

דרושים עירייה
דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
למוקד שירות עירוני 106 דרושים סטודנטים בלבד לעבודה במשמרות דרושים עירייה חיצוני 28/09/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס למרכז קשר היקף משרה: 50% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס לתכנית נתיבים להורות בין 50% ל–100% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה: עו"ס משפחה סדרי דין/חוק נוער היקף משרה – 100%-75% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקת לשירותים חברתיים דרוש/ה:עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות)היקף משרה 100% דרושים עירייה פנימי 28/09/2022 06/10/2022

עבור לארכיון דרושים