עיריית נהריה

עיריית נהריה
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות זוכה
059/23 מכרז מספר 59/23 לייצור אספקה והתקנה ארון קודש לבית כנסת (מגרש 401) בשכונת יצחק שמיר פומבי
30/08/2023
19/09/2023
13:00
055/23 מכרז מספר 055/23 לאספקת והתקנת הצללות בגני ילדים בנהריה פומבי
29/08/2023
07/09/2023
12:00
053/23 מכרז מספר 053/23 לאספקת והתקנת מערכת גופי תאורה דקורטיבית בגשר המיתרים בנהריה סיווג קבלני נדרש 270 א פומבי
25/07/2023
09/08/2023
13:00
032/23 מכרז מספר 032/23 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה והסדרת קו ניקוז ברחוב נשר בשכונת נהריה הירוקה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
18/07/2023
31/07/2023
13:00
048/23 מכרז מספר 048/23 לאספקת תווי שי לעיריית נהריה פומבי
18/07/2023
03/08/2023
13:00
049/23 מכרז מספר 049/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
18/07/2023
02/08/2023
13:00
050/23 מכרז מספר 050/23 לקרצוף וריבוד ברחוב ההגנה מצומת הגנה/חניתה ועד לצומת הגנה/מסריק סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
18/07/2023
31/07/2023
13:00
051/23 מכרז מספר 051/23 לקרצוף וריבוד בשד' הגעתון מצומת הגעתון/הרצל ועד לצומת הגעתון/וייצמן משני צדי הנחל סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
18/07/2023
31/07/2023
13:00
052/23 מכרז מספר 052/23 לסימון כבישים וצביעת מעברי חצייה ליד מוסדות חינוך וברחבי העיר פומבי
18/07/2023
02/08/2023
13:00
046/23 מכרז מספר 046/23 לבניית 4 כיתות גן בשכונת יצחק שמיר מגרש 405 סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
29/06/2023
12/07/2023
13:30
037/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 037/23 להקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב נהריה סיווג קבלני נדרש ענף 100 ג 3 לפחות + ענף 500 ב 3 לפחות פומבי
21/06/2023
27/08/2023
13:00
043/23 מכרז מספר 043/23 לתכנון כוללני לבניית 3 כיתות גן בשכונת אכזיב פומבי
13/06/2023
29/06/2023
13:00
044/23 מכרז מספר 044/23 לעבודות איטום במוסדות חינוך ובמבני ציבור ברחבי העיר סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 134 ב פומבי
13/06/2023
06/07/2023
13:00
032/23 מכרז מספר 032/23 לביצוע עבודות פיתוח וסלילה ברחוב נשר בשכונת נהריה הירוקה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
13/06/2023
25/06/2023
13:00
042/23 מכרז מספר 042/23 לביצוע עבודות קירוי טריבונה במגרש הכדורגל בנהריה סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
07/06/2023
21/06/2023
13:00
029/23 מכרז מספר 029/23 לביצוע עבודות בקיר תומך בגן סביון סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 131 א פומבי
07/06/2023
20/06/2023
13:00
030/23 מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
07/06/2023
18/06/2023
13:00
031/23 מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404 סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
07/06/2023
18/06/2023
13:00
045/23 מכרז מספר 045/23 למתן שירותים הנדסיים בתחום תכנון מבנים, אישור וחוות דעת, טיפול במבנים מסכנים פומבי
06/06/2023
04/07/2023
13:00
13/23 קול קורא מס' 13/23 למתן חסויות באירועי קיץ של העולמות - נהריה 2023 פומבי
01/06/2023
08/06/2023
12:00
041/23 מכרז מספר 041/23 למכירת טובין - טרקטור משא (מיול לא תקין), 3 קטנועים ישנים, משאית מנוף, מושבי פלסטיק שבורים פומבי
30/05/2023
13/06/2023
13:00
030/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
031/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
040/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 040/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס ( מגרש 205) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
001/23 קול קורא מס' 001/23 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות פומבי
23/05/2023
14/06/2023
12:00
038/23 מכרז פומבי מספר 038/23 לביטוח חובה מקיף וצד ג' לרכבי העירייה פומבי
23/05/2023
15/06/2023
12:00
039/23 מכרז מספר 039/23 שיפוץ שירותים בקומה א'+ קומה ב' בבית ספר תלמוד תורה בישיבת אביר יעקב פומבי
23/05/2023
05/06/2023
13:00
035/23 מכרז מספר 035/23 לשיפוץ מרכז הטניס ברחוב רבי עקיבא 26 סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
15/05/2023
31/05/2023
13:00
036/23 מכרז מספר 036.23 למתן שירותי ליווי ותכנון ניהול ופיקוח לביצוע בינוי מוסדות ציבור ופרוייקטים כלליים ועבודות פיתוח ותשתיות כולל עבודות שיפוצים ותחזוקה פומבי
15/05/2023
24/05/2023
11:00
032/23 מכרז מספר 032/23 עבודות פיתוח וסלילה ברחוב נשר בשכונת נהריה הירוקה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
08/05/2023
21/05/2023
13:00
033/23 מכרז מספר 033/23 לעבודות פיתוח והסדרי תנועה ברחוב השיירה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
08/05/2023
21/05/2023
13:00
024/23 מכרז פומבי מס' 024/23 לביצוע עבודות אספקת והתקנת מערכות מיזוג אוויר קטנות פומבי
08/05/2023
28/05/2023
13:00
030/23 מכרז מספר 030/23 בניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
03/05/2023
21/05/2023
13:00
031/23 מכרז מספר 031/23 בניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
03/05/2023
21/05/2023
13:00
023/23 מכרז מספר 023/23 להחלפת קו ביוב ברחוב ביאליק מצומת הרח' ביאליק/ההגנה ועד לצומת הרח' ביאליק/הגפן סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 260 ב פומבי
23/04/2023
17:58
11/05/2023
13:00
026/23 מכרז מספר 026/23 לאספקת התקנת ותחזוקת מערכת לניהול מחלקת הרווחה בנהריה פומבי
23/04/2023
18:02
24/05/2023
12:00
027/23 מכרז מספר 027/23 פומבי בניית בית כנסת ומקווה במגרש 203 בשכונת שמעון פרס סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
23/04/2023
18:04
10/05/2023
13:00
028/23 מכרז מספר 028/23 להמשך עבודות להחלפת קו ביוב ברחובות שטיימנץ/וייצמן בקטע: מרחוב וייצמן מס' 8 ועד לצומת הרח' חניתה/ההגנה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 260 ב פומבי
23/04/2023
18:00
11/05/2023
13:00
029/23 מכרז מספר 029/23 טיפול בקיר תומך בגן סביון סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 131 א פומבי
23/04/2023
18:00
15/05/2023
13:00
025/23 מכרז מספר 025/23 פומבי להכנת תוכנית אסטרטגית לפיתוח איזור התעשייה הצפוני פומבי
18/04/2023
14:30
03/05/2023
13:00
022/23 מכרז מספר 022/23 למכירת טובין – כלי אצירה וקטנועים פומבי
28/03/2023
04/04/2023
13:00
012/23 בניית בית כנסת בשכונת אריאל שרון (מגרש 402) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
27/03/2023
02/04/2023
13:00
017/23 ייצור אספקה והתקנת ריהוט לבית כנסת בשכונת יצחק שמיר פומבי
21/03/2023
02/04/2023
13:00
020/23 קרצוף וריבוד רחוב וייצמן מצומת הרחובות וייצמן/חניתה כולל כיכר, כיכר וייצמן/שטיינמץ, ועד לצומת הרח' וייצמן/מייסדים כולל כיכר סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
14/03/2023
28/03/2023
13:00
018/23 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר בתחום שיפוט העיר פומבי
06/03/2023
07/05/2023
13:00
019/23 הקמת תחנת קצה ברחוב הר מירון בשכונת טרומפלדור סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
06/03/2023
22/03/2023
13:00
006/23 שיקום והסדרת שביל הגנים דרום מרחוב ישורון דרומה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
06/03/2023
14:47
22/03/2023
13:00
003/23 מכרז פומבי מס' 003/23 לייצור, אספקה והתקנת שלטי רחובות בנהריה פומבי
05/03/2023
30/03/2023
12:00
012/23 מכרז לבניית בית כנסת בשכונת אריאל שרון סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
28/02/2023
19/03/2023
13:00
016/23 בניית תשתיות והתאמתן לפארק נגיש (פארק אשכול) בנהריה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
28/02/2023
16/03/2023
13:00
015/23 עבודות לשדרוג בית ספר רמב"ם – מבנה אופק סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 131 פומבי
28/02/2023
19/03/2023
13:00
0000 הזמנה להגשת הצעות מחיר ותנאי הגשה למתן שירותי השבת כספים ששולמו למוסד לביטוח לאומי ולמוסדות ממשלתיים עבור עיריית נהריה פנימי
22/02/2023
08:54
12/03/2023
12:00
014/23 מכרז פומבי מס' 014/23 למתן שירותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכבים ורכבים אשר הושארו/הוחנו ברשות הרבים בניגוד לחוקי העזר העירוניים פומבי
14/02/2023
11:04
02/03/2023
12:00
10/23 מכרז 10/23 לאספקת אביזרי אחזקה של תשתית עירוני על כל פרטיהן למחסן העירייה פומבי
05/02/2023
11:30
16/02/2023
12:00
009/23 מכרז 009/23 הסעות לצרכי העירייה פומבי
05/02/2023
11:30
16/02/2023
12:00
008/23 חוברת מכרז 008/23 לאספקת ציוד משרדי למוסדות העירייה פומבי
05/02/2023
11:30
01/03/2023
11:00
007/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לאספקת עמודי חשמל + פנסים למחסן העירייה עבור שד' הגעתון פומבי
01/02/2023
11:00
14/02/2023
13:00
004/23 עיריית נהרייה מכריזה בזאת על קבלת הצעות לאספקה הטובין להלן: רכישת רכב תפעולי עבור עיריית נהריה פומבי
30/01/2023
13:00
09/03/2023
13:00
005/23 עיריית נהריה מכרז פומבי 005/23 למתן שירותי אחזקת מעליות במוסדות חינוך ומבני ציבור הזמנה לקבלת הצעות פומבי
17/01/2023
08:30
08/02/2023
12:00
079/22 מכרז מס 079/22 להפעלת מעון יום שיקומי לילדים פומבי
14/12/2022
10:00
12/01/2023
13:00
075/22 מכרז פומבי מס' 075/22 לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של רשת תקשורת עצמאית בגלים מילימטריים עבור עיריית נהריה פומבי
23/11/2022
16:15
15/12/2022
12:00
072/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 072/22 לתכנון כוללני לבניית בית ספר יסודי ממלכתי בשכונת שמעון פרס פומבי
22/11/2022
14:11
06/12/2022
13:00
074/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 074/22 לתכנון כוללני לחידוש ושדרוג רח' יצחק שדה וקק"ל בקטע: מרחוב בן גאון ועד לרח' מסריק פומבי
22/11/2022
06/12/2022
13:00
059/22 בניית קירות תומכים וחידוש גדר בכנסייה הביזנטית סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
21/11/2022
04/12/2022
13:00
060/22 שיקום מגרשי הפטאנק בשכונת שפרינצק סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
21/11/2022
04/12/2022
13:00
061/22 נגישות פיזית פרטנית בבית ספר אילנות סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
21/11/2022
04/12/2022
13:00
062/22 מכרז פומבי מס' 062/22 להשכרת ציוד מכני כבד פומבי
15/11/2022
11:30
24/11/2022
13:00
067/22 מכרז פומבי מס' 067/22 לפירוק אחסנה והתקנת הצללות במקומות שונים ברחבי העיר פומבי
15/11/2022
11:30
24/11/2022
13:00
068/22 מכרז פומבי מס' 068/22 לעבודות שיקום ופיתוח בכיכר המזרקה בשכונת עין שרה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
15/11/2022
11:30
30/11/2022
13:00
071/22 מכרז מספר 071/22 למכירת רכבי העירייה פומבי
15/11/2022
11:30
29/11/2022
13:00
066/22 מכרז מספר 066/22 לתכנון אדריכלי כוללני להכשרת מבנה קיים והסדרת שימושו לטובת משרדים לרשות ו/או למחלקת הרווחה של עיריית נהריה פומבי
15/11/2022
11:30
30/11/2022
13:00
070/22 מכרז מספר 070/22 מכרז מסגרת למתן שירותי שמאות מקרקעין עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולעיריית נהריה פומבי
15/11/2022
13:00
07/12/2022
13:00
056/22 מכרז פומבי מס' 056/22 למתן שירותי גרירה ואחסנה של גרוטאות רכבים ורכבים אשר הושארו/הוחנו ברשות הרבים בניגוד לחוקי העזר העירוניים פומבי
08/11/2022
08:00
20/11/2022
12:00
064/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לקרצוף וריבוד רחוב בלפור מצומת הרח' בלפור/שז"ר ועד לצומת הרח' בלפור/סייפן סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
08/11/2022
14:15
23/11/2022
13:00
065/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לקרצוף וריבוד רחוב הרצל מצומת הרח' הרצל/קפלן ועד לצומת הרח' הרצל/מייסדים סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
08/11/2022
14:15
23/11/2022
13:00
057/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז לפירוק אחסנה והתקנת הצללות במקומות שונים ברחבי העיר פומבי
19/09/2022
20/10/2022
12:00
058/22 החלפת קו מים ועבודות פיתוח ברחוב ארלוזורוב סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 260 ב פומבי
19/09/2022
18/10/2022
13:00
056/22 נגישות פיזית פרטנית בבית ספר אילנות סיווג קבלני נדרש 100 ג פומבי
06/09/2022
11:10
21/09/2022
13:00
055/22 קרצוף וריבוד רחוב נחלת אשר בשכונת רגום סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
23/08/2022
14:15
06/09/2022
13:00
046/22 שיפוץ והנגשת קומה 6 – ועדה מקומית בניין העירייה סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ו/או 131 א פומבי
22/08/2022
05/09/2022
13:00
053/22 מכרז מס 053/22 להפעלת מעון יום שיקומי לילדים פומבי
15/08/2022
15/09/2022
13:00
054/22 בניית מקווה טהרה בשכונת נווה אלון סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
14/08/2022
28/08/2022
13:00
044/22 מכרז 044/22 שיפוץ והקמת יער סלים במגרשי ספורט ברחבי העיר פומבי
08/08/2022
25/08/2022
13:00
040/222 מכרז 040/22 רכישת רכבים בליסינג מימוני פומבי
08/08/2022
17/08/2022
13:00
052/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז בניית 4 כיתות גן בשכונת יצחק שמיר סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
03/08/2022
21/08/2022
13:00
049/22 מכרז מספר 049/22 לאספקת והתקנת מערכת מיזוג אוויר בהיכל הספורט בעין שרה פומבי
27/07/2022
21/08/2022
13:00
051/22 מכרז מספר 051/22 להנגשה כללית במוסדות חינוך ובמבנה ציבור פומבי
27/07/2022
14/08/2022
13:00
043/22 אספקת והתקנת טריבונה בעלת 350 כסאות במתחם הכדורגל בנהריה פומבי
19/07/2022
31/07/2022
044/22 שיפוץ והקמת יער סלים במגרשי ספורט ברחבי העיר פומבי
19/07/2022
01/08/2022
045/22 עבודות חשמל לשיפוץ אולם ספורט בבית ספר נופר סיווג קבלני נדרש 160 א פומבי
19/07/2022
03/08/2022
047/22 הקמת מפרץ נשק וסע לבית ספר נתיבות משה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי
19/07/2022
03/08/2022
040/22 רכישת רכב בליסינג מימוני פומבי
19/07/2022
01/08/2022
048/22 תכנון אדריכלי כוללני לבניית מרכז יום שיקומי סיעודי פומבי
19/07/2022
08/08/2022
042/22 פרסום מכרז להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בנהריה פומבי
14/07/2022
04/08/2022
041/22 אספקת והתקנת מבנים יבילים במוסדות חינוך סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ן/או 140 ג פומבי
05/07/2022
12/07/2022
028/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת הליך לקבלת הצעת למכרז 028/22 לשירותי ביובית ברחבי העיר פומבי
21/06/2022
06/07/2022
039/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 039/22 לעבודות פיתוח בשביל המחבר בין רחוב יצחק שדה לבין פסי הרכבת סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
21/06/2022
06/07/2022
037/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 037/22 לבניית מבנים במתחם כדורגל שלב ג' סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי
21/06/2022
06/07/2022
038/22 הנחת קו ניקוז וקרצוף ריבוד רחוב קפלן בקטע קפלן/לוחמי הגיטאות ועד לקפלן רחוב וייצמן סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
15/06/2022
30/06/2022
033/22 עבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר נופר סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
09/06/2022
03/07/2022
018/22 מתן שירותי עריכת תוכניות מפורטות (תב"ע) ואישורן – מכרז מסגרת פומבי
07/06/2022
15/06/2022
034/22 קרצוף וריבוד ברחוב שפרינצק סיווג קבלני נדרש 200 ג פומבי
07/06/2022
15/06/2022
035/22 הרחבת והסדרת חלקות קבורה בבית העלמין בכברי חלקה 11 - סיווג קבלני נדרש 200 ג 2 פומבי
07/06/2022
27/06/2022
036/22 שיפוץ 4 כיתות בבית ספר רונה רמון בשכונת טרומפלדור - סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי
07/06/2022
19/06/2022
031/22 אספקת והתקנת ריהוט בבית ספר אריאל שרון פומבי
23/05/2022
01/06/2022
032/22 עבודות פיתוח בשצ"פ בכניסה לעיר פומבי
23/05/2022
07/06/2022
033/22 עבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר נופר פומבי
23/05/2022
08/06/2022
018/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 018/22 למתן שירותי עריכת תוכניות מפורטות (תב"ע) ואישורן – מכרז מסגרת פומבי
09/05/2022
22/05/2022
029/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 029/22 לתכנון וביצוע סוכך ליציעים במגרשי הכדורגל בנהריה פומבי
09/05/2022
22/05/2022
030/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 030/22 לעבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר רונה רמון בשכונת טרומפלדור פומבי
09/05/2022
22/05/2022
027/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 027/22 למתן שירותי ביטוח עבור עיריית נהריה פומבי
27/04/2022
26/06/2022
056/23 מכרז מספר 056/23 להנחת קו ביוב ברחוב וייצמן בקטע: מרחוב וייצמן מס' 8 ועד לצומת כיכר חניתה/הרצל סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 260 ב פומבי
31/08/2023
13:00
057/23 מכרז מס' 057/23 עבור שירותי ממונה בטיחות בעבודה בעיריית נהריה פומבי
07/09/2023
12:00

חזור למכרזים פעילים