דרושים עירייה

דרושים עירייה
דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: מדריך/ה לבית החם לנערה דרושים עירייה חיצוני 08/05/2023 22/05/2023
למח' הקליטה דרוש/ה מלווה לעולים בשפה הצרפתית דרושים עירייה חיצוני 02/05/2023 16/05/2023
לאגף הכספים דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות דרושים עירייה חיצוני 01/05/2023 15/05/2023
למח' הקליטה דרוש/ה מלווה לעולים בשפה הספרדית דרושים עירייה חיצוני 01/05/2023 15/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית צעירים יתד דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית תחום טיפול בעולים חדשים דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית נוער דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית התמכרויות נוער דרושים עירייה חיצוני 27/04/2023 11/05/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית צעירים יתד דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית התמכרויות נוער דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: מיצוי זכויות וקהילה דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית נוער דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
למינהל ההנדסה דרוש/ה רכז/ת קהילה - התחדשות עירונית דרושים עירייה חיצוני 27/03/2023 10/04/2023
למינהל ההנדסה דרוש/ה אחראי/ת פרויקטים הנדסיים דרושים עירייה חיצוני 26/03/2023 09/04/2023
למח' הקליטה דרוש/ה מדריכ/ה לעברית מדוברת דרושים עירייה חיצוני 20/03/2023 03/04/2023
לאגף החינוך ברשות דרוש/ה ספרן/ית דרושים עירייה חיצוני 16/03/2023 23/03/2023
לאגף הכספים דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות דרושים עירייה פומבי 14/03/2023 28/03/2023
ללשכה המשפטית ברשות דרוש/ה תובע/ת עירוני/ת מתחיל דרושים עירייה פומבי 12/03/2023 26/03/2023
למחלקת פיקוח עירוני דרושים : פקחי חנייה וחוקי עזר דרושים עירייה פומבי 12/03/2023 26/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית התמכרויות נוער דרושים עירייה חיצוני 01/03/2023 15/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית מרכז עוצמה דרושים עירייה חיצוני 20/02/2023 06/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית צעירים יתד דרושים עירייה חיצוני 20/02/2023 06/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית תחום טיפול בעולים חדשים דרושים עירייה חיצוני 20/02/2023 06/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית נוער דרושים עירייה חיצוני 20/02/2023 06/03/2023
לאגף הכספים דרוש/ה: מנהל/ת חשבונות דרושים עירייה חיצוני 19/02/2023 05/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה דרושים עירייה חיצוני 19/02/2023 05/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים דרושים עירייה חיצוני 19/02/2023 05/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה נושמים לרווחה דרושים עירייה חיצוני 19/02/2023 05/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה יו"ר וועדות תכנון טיפול דרושים עירייה חיצוני 13/02/2023 27/02/2023
למח' הקליטה דרוש/ה מדריכ/ה לעברית מדוברת דרושים עירייה חיצוני 12/02/2023 26/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית צעירים יתד דרושים עירייה פומבי 05/02/2023 19/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים דרושים עירייה פומבי 02/02/2023 16/02/2023
למחלקת פיקוח עירוני דרושים : פקחי חנייה וחוקי עזר דרושים עירייה חיצוני 02/02/2023 16/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית נוער דרושים עירייה חיצוני 02/02/2023 16/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית תחום טיפול בעולים חדשים דרושים עירייה פומבי 01/02/2023 15/02/2023
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר ועדת ערר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית נהריה דרושים עירייה פומבי 29/01/2023 31/03/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה דרושים עירייה פומבי 29/01/2023 12/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית מרכז קשר דרושים עירייה פומבי 29/01/2023 12/02/2023
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית משפחה יו"ר וועדות תכנון טיפול דרושים עירייה פומבי 29/01/2023 12/02/2023
למינהל ההנדסה דרוש/ה מנהל/ת התחדשות עירונית דרושים עירייה חיצוני 16/01/2023 30/01/2023
למינהל ההנדסה דרוש/ה רכז/ת קהילתי דרושים עירייה חיצוני 16/01/2023 30/01/2023
ללשכה המשפטית ברשות דרוש/ה תובע/ת עירוני/ת (ממונה תחום) דרושים עירייה חיצוני 16/01/2023 30/01/2023
למינהל ההנדסה דרוש/ה אחראי/ת פרויקטים הנדסיים דרושים עירייה חיצוני 16/01/2023 30/01/2023
לאגף החינוך ברשות דרוש/ה ספרן/ית דרושים עירייה פומבי 15/12/2022 29/12/2022
לאגף הביטחון דרוש/ה קב"ט מוס"ח דרושים עירייה פומבי 15/12/2022 26/12/2022
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות) דרושים עירייה פומבי 06/12/2022 12/12/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס למרכז קשר דרושים עירייה פומבי 04/12/2022 12/12/2022
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס אזרחים ותיקים דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לאגף לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס תחום טיפול בעולים חדשים דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לאגף שירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס משפחה נושמים לרווחה דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לאגף שירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס מיצוי זכויות וקהילה דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לאגף שירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס משפחה ומוגבלויות דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לאגף שירותים חברתיים דרוש/ה: עובד/ת תעסוקה (עוצמה) דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה: עו"ס מרכז עוצמה דרושים עירייה פומבי 01/12/2022 12/12/2022
לעיריית נהריה דרוש/ה ממונה ההכנסות ומנהל הארנונה דרושים עירייה פומבי 17/11/2022 01/12/2022
למחלקת פיקוח עירוני דרושים : פקחי חנייה וחוקי עזר דרושים עירייה פומבי 13/11/2022 27/12/2022
למנהל החינוך דרוש/ה: מנהל/ת יחידת הגיל הרך לידה עד שלוש דרושים עירייה פומבי 06/11/2022 20/11/2022
למינהל חינוך ברשות דרוש/ה: מגשר/ת חינוכי/ת לעולים חדשים דרושים עירייה פנימי 27/10/2022 10/11/2022
למחלקת הקליטה דרוש/ה: מנהל/ת מועדון לעולה דרושים עירייה פומבי 20/10/2022 27/10/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס למרכז קשר היקף משרה: 50% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס לתכנית נתיבים להורות בין 50% ל–100% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה: עו"ס משפחה סדרי דין/חוק נוער היקף משרה – 100%-75% דרושים עירייה פומבי 28/09/2022 06/10/2022
למחלקת לשירותים חברתיים דרוש/ה:עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות)היקף משרה 100% דרושים עירייה פנימי 28/09/2022 06/10/2022
ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: חשב/ת שכר דרושים עירייה פומבי 14/09/2022 28/09/2022
למינהל החינוך דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת צרכים מיוחדים דרושים עירייה פומבי 12/09/2022 25/09/2022
למחלקה לשירותים דיגיטליים דרוש/ה : מנהל/ת מח' חדשנות ושירותים דיגיטליים דרושים עירייה פומבי 12/09/2022 25/09/2022
לאגף שפ"ע דרוש/ה:מנהל/ת מחלקת תברואה דרושים עירייה פומבי 12/09/2022 25/09/2022
לאגף שפ"ע דרוש/ה: מנהל/ת מחלקת תחזוקה דרושים עירייה פומבי 12/09/2022 25/09/2022
ללשכה המשפטית ברשות דרוש/ה תובע/ת עירוני/ת (ממונה תחום) דרושים עירייה פומבי 12/09/2022 29/09/2022
לגן הבוטני דרוש/ה: מטפל/ת ראשי לבעלי חיים דרושים עירייה פומבי 08/09/2022 20/09/2022
למנהל ההנדסה דרוש/ה: אדריכל/ית העירייה דרושים עירייה פומבי 04/09/2022 18/09/2022
ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: רכז/ת התנדבות דרושים עירייה פנימי 04/09/2022 28/09/2022
למחלקת לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות) דרושים עירייה פומבי 18/08/2022 31/08/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה:עו"ס משפחה סדרי דין/חוק נוער דרושים עירייה פומבי 18/08/2022 31/08/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס למרכז קשר דרושים עירייה פומבי 18/08/2022 31/08/2022
לאגף החינוך דרוש/ה : מנהל/ת רווחה חינוכית דרושים עירייה פנימי 27/07/2022 10/08/2022
לאגף החינוך ברשות דרוש/ה: מזכיר/ת בית ספר דרושים עירייה פומבי 27/07/2022 03/08/2022
לעיריית נהריה דרוש/ה בודק/ת תוכניות והיתרי בנייה דרושים עירייה פומבי 10/07/2022 24/07/2022
למחלקת לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות) דרושים עירייה פומבי 05/07/2022 17/07/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה: עו"ס משפחה סדרי דין/חוק נוער דרושים עירייה פומבי 05/07/2022 17/07/2022
לאגף החינוך דרוש/ה : מנהל/ת רווחה חינוכית דרושים עירייה פומבי 20/06/2022 03/07/2022
למחלקה למערכות מידע ברשות דרוש/ה: טכנאי/ת מחשוב דרושים עירייה פומבי 20/06/2022 04/07/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס למרכז קשר דרושים עירייה פומבי 19/06/2022 23/06/2022
לאגף החינוך ברשות דרוש/ה: מזכיר/ת בית ספר דרושים עירייה פומבי 16/06/2022 23/06/2022
דרוש/ה לעיריית נהריה מדריכ/ה חברתי/ת לתפקיד מעניין ומאתגר עם בני נוער דרושים עירייה פומבי 09/06/2022 14/06/2022
ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: מנהל/ת אגף שירותים חברתיים דרושים עירייה פומבי 07/06/2022 21/06/2022
לעיריית נהריה דרוש/ה מנהל/ת מדור תרבות דרושים עירייה פומבי 24/05/2022 07/06/2022
עיריית נהריה מודיעה בזאת על הצורך באיוש: אחראי פרויקטים הנדסיים דרושים עירייה פומבי 23/05/2022 04/06/2022
למחלקת רווחה דרוש/ה: עו"ס משפחה סדרי דין/חוק נוער דרושים עירייה פומבי 15/05/2022 29/05/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס אזרחים ותיקים דרושים עירייה פומבי 15/05/2022 28/05/2022
למחלקה לשירותים חברתיים דרוש/ה: עו"ס לתחום שיקום נכויות דרושים עירייה פומבי 15/05/2022 29/05/2022
עו"ס/ית אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת אלימות) דרושים עירייה פומבי 15/05/2022 29/05/2022
לאגף שפ"ע דרוש/ה: סגן/ית מנהל אגף שפ"ע דרושים עירייה פומבי 10/05/2022 24/05/2022
למחלקת קליטה דרוש/ה: רכז/ת תרבות דרושים עירייה פומבי 10/05/2022 24/05/2022

חזור לדרושים כעת