דלג לתוכן העמוד

ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: חשב/ת שכר

מכרז פנימי/חיצוני מס' 09/2022-08 בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"ם 1979 ניתנה בזאת הודעה על הצורך באיוש משרה: חשב/ת שכר-היקף משרה – 100%

כפיפות:מנהלת מח' שכר  מתח דרגות: דירוג: מנהלי, דרגה: +6-8

תיאור תפקיד

 1. ריכוז תשלום נושא השכר לעובדים ברשות. עיקרי התפקיד:
 2. הכנת תשלומי שכר לעובדים.
 3. מתן מענה לעובדים, להנהלה ולרגולטור בנושאי שכר.
 4. ביצוע בקרות ודו"חות שכר, ניהול תיקי עובדים.

תנאי סף – השכלה:

השכלה ודרישות מקצועיות

 1. 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 2. תעודת חשב שכר.

ניסיון מקצועי

לפחות שנתיים ניסיון מקצועי בתפקידים דומים בתחום ניהול השכר בארגון
ניסיון מוניציפאלי – יתרון.

מאפייני העשייה הייחודית בתפקיד:

עבודה עם נתונים ופרטים רבים.
סדר וארגון.

דרישות נוספות:

שפות - עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך.
יישומי מחשב - היכרות עם תוכנות ה-OFFICE ותוכנות שכר.

הערות:

 1. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
 2. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד (כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות).
 3. מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.
 4. על המועמדים למלא שאלון ולהגיש קורות חיים בצירוף תעודות השכלה וצילום תעודת זהות, אישורים והמלצות במעטפה סגורה לגב' נועה בסודו במח' משאבי אנוש בעיריית נהריה ת.ד. 78 נהריה, או במייל: jobs@nahariya.muni.il
 5. את השאלון למועמד ניתן לקבל במח' מש"א או באתר העירייה בקטגוריית טפסים ומסמכים – כללי.
 6. נציין כי פניות שיגיעו ללא תעודות המעידות על השכלה ועמידה בתנאי הסף, ייפסלו ולא יובאו בחשבון וכי רק מועמדים מתאימים ייענו.
 7. עפ"י תקנות המכרזים 5/21 סעיף 4.8 מיון מקדים - במקרה של ריבוי מועמדים תהא העיריה רשאית לבחור מבין המועמדים לכל הפחות 8 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.  
 8. ציון הסף (80) יקבע עפ"י אמות המידה ומשקלן (השכלה-20, ניסיון תעסוקתי-30, המלצות ותעודות-10, התרשמות-40)
 9. מועד אחרון להגשה:28/09/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז